Oktet Na Miodowej!

Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015 w ZPSM nr 1 w Warszawie

Oktet Es-dur op. 20 Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego wykonał Zespół w składzie:

Katarzyna Duda - Julia Wrońska - Jakub Jakowicz - Dorota Duda

Agnieszka Podłucka - Michał Styczyński - Roman Hoffmann - Małgorzata Latoszek

Fot.: Anna Misior (edycja: Michał Styczyński)


© Katarzyna Duda 2018